• boulevard zeezijde 9
  • 2225 BB Katwijk aan zee
  • 0031 622809724
tegenover boulevard 34

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van onze

Surf en Beach strandhuisjes
Boulevard Zeezijde 9
2225 BB Katwijk
www.surfenbeachstrandhuisjes.nl
Tel: +31 (0)6228 09 724
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 885 613 05

 

1. Reserveringen

Via website. U kunt reserveren via onze site www.surfenbeachstrandhuisjes.nl, waarna uw reservering na ontvangst van de aanbetaling direct definitief is. De huurder ontvangt hiervan binnen 24 uur een bevestiging via e-mail.

Bevestiging. De verhuurder bevestigt de reservering binnen 24 uur na ontvangst van u reservering via de site of via e-mail. U wordt verzocht deze bevestiging na ontvangst op juistheid te controleren. Heeft u de bevestiging binnen 24 uur nog niet in uw bezit, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via email.

Onze bevestiging en de akkoordverklaring van deze huurvoorwaarden vormen samen een voorlopige huurovereenkomst tussen de geadresseerde van de bevestigingsbrief (huurder) en de afzender (verhuurder). Surf en Beach strandhuisjes neemt alleen boekingen aan van personen vanaf 25 jaar.
Groepen jongeren en huisdieren worden niet toegelaten.

 

2. Kosten verhuur

Bij de huursom is inbegrepen de verhuur van het strandhuisje zoals vermeld op de website www.surfenbeachstrandhuisjes.nl
Gas, water, electra en b.t.w.
Keukenpakket (bestaande uit vaatdoek, afwasborstel en -blokje)
2 ligbedden en picknicktafel

Bij de huursom is niet inbegrepen
Toeristenbelasting p.p.p.n.
Verplicht lakenpakket € 15,00 p.p. (bestaande uit kussen-, matras- en dekbedhoes, bedden worden voor u opgemaakt)
Eindschoonmaak € 90,00 (U dient bij het uitchecken het strandhuisje veegschoon en vaatvrij achter te laten, extra schoonmaakkosten indien u het strandhuisje vervuild achterlaat € 50,-)

Exclusief (optioneel bij te boeken)
*Kinderstoel € 10,00
*Kinderbedje € 15,00
*Parkeerabonnement € 20,00 (weekend), € 30,00 (midweek), € 40,00 (week)

Exclusief (zelf mee te nemen)
Handdoeken, badlakens, en keukenlinnen

 Wij berekenen geen administratiekosten, maar vragen een contante borg van € 50 bij aankomst.

 

3. Betalingen

De huurder dient binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging een aanbetaling te doen van de totale huursom. Dit bedrag staat vermeld op de bevestiging en dient te worden overgemaakt op

IBAN NL54 RABO 0338 9012 72 (BIC: RABONL2U) t.n.v. Surf en Beach strandhuisjes o.v.v. het reserveringsnummer en reserveringsnaam.

Zodra wij de aanbetaling ontvangen hebben is de reservering definitief. Indien de aanbetaling niet binnen 7 dagen ontvangen is dan vervalt de optie van reserveren. U kunt dan geen aanspraak meer maken op het strandhuisje. Indien gewenst, dient er een nieuwe reservering te worden gemaakt.

Het resterende bedrag dient uiterlijk zes weken voor aankomst te zijn overgemaakt op de bankrekening van Surf en Beach strandhuisjes zoals hierboven vermeld. U ontvangt een eindfactuur van ons met het restbedrag.

Bij reservering binnen acht weken voor aankomst dient het gehele bedrag direct na ontvangst van de bevestiging te worden voldaan.

Een week voor aankomst krijgt u via de mail nog een bericht van ons met laatste info.

De sleutels van uw strandhuisje kunt u afhalen in strandpaviljoen Surf en Beach na het tonen van uw bevestiging. U dient zich te kunnen legitimeren.

  

4. Wijziging en Annulering

Wijziging
Bij wijzigingen tot 28 dagen voor aanvang van de huurperiode mag eenmaal een kosteloze wijziging (naam, adres, aantal) worden doorgegeven. Voor een tweede of volgende wijziging, of binnen 28 dagen voor verhuur, wordt € 30 per wijziging in rekening gebracht.

Omboeking
Een omboeking dient u schriftelijk in te dienen. Hieraan zijn kosten verbonden. Afhankelijk van de periode zullen wij de kosten schriftelijk aan u mededelen.

Annulering
Bij annulering door huurder gelden daarnaast de volgende kosten:
Bij annulering vanaf 12 maanden tot 8 maanden (exclusief) vóór de dag van aankomst: 10% van de huursom;
Bij annulering vanaf 8 maanden tot 4 maanden (exclusief) vóór de dag van aankomst: 25% van de huursom;
Bij annulering vanaf 4 maanden tot de 42ste dag (exclusief) vóór de dag van aankomst: 50% van de huursom;
Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste (exclusief) dag vóór de dag van aankomst: 75% van de huursom;
Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst en bij voortijdige beëindiging van het verblijf: 100% van het factuurbedrag;
Annulering voor aanvang van de huurperiode dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd onder vermelding van naam en reserveringsnummer.

Annulering verhuurder
Verhuurder behoudt zich het recht over te gaan tot annulering van de huur/huurovereenkomst bij gebleken onjuistheid van opgegeven gegevens, voor zover dit nadelige gevolgen heeft voor de strandhuisjes.

 

5. Huisreglement
De aankomst is vanaf 15.00 uur. Indien u na 20.00 uur arriveert, kunt u dit door geven op ons telefoonnummer 071 40 165 63

Op de dag van vertrek dient u het strandhuisje voor 10.00 uur te verlaten. Mocht u op de vertrekdag voor 9.00 uur willen vertrekken dan dient u dit de avond van te voren voor 20.00 uur aan ons door te geven.

De strandhuisjes zijn geschikt voor maximaal 6 personen. Het is niet toegestaan om dit aantal te overtreden. Bij overtreding kunnen wij uw verblijf per direct beeindigen.

Het is niet toegestaan

  • Roken of wierook te branden in het strandhuisje

  • Eigen apparaten zoals bbq, gasbrander, frituurpan, oventje, bakplaat, infra roodlampen en andere elektrische kachels/apparaten mee te nemen en te gebruiken.

  • Huisdieren

  • Buitenopslag van goederen.

  • Op last van de brandweer en de gemeente Katwijk om bij de strandhuisjes en op het strand te bqq-en en vuurtje te stoken.

Bij overlast en/of schade toebrengen aan het strandhuisje, de inventaris of andere gasten, loopt u het risico het strandhuisje te moeten verlaten.
Wij verzoeken u vanaf 22.30 uur geen overlast van (hard)geluid te verspreiden.
De huurder dient zich te houden aan alle overige huisreglementen, die opgenomen zijn in de Surf en Beach app van de strandhuisjes.

 

6. Aansprakelijkheid
Wij gaan ervan uit dat u de natuur, de omgeving en de strandhuisjes met respect behandeld.

De hoofdpersoon genoemd in de bevestiging, is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om het strandhuisje. Breuk/vermissing of beschadiging van inventaris of accommodatie ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden dient dan ook direct door de hoofdpersoon te worden gemeld bij de bar van strandpaviljoen Surf en Beach.

Surf en Beach strandhuisjes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in één van de huisjes, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Surf en Beach strandhuisjes of (één van) haar werknemers.

Surf en Beach strandhuisjes is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

U vrijwaart Surf en Beach strandhuisjes voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het strandvak bevinden.

Surf en Beach behoudt zich overigens uitdrukkelijk het recht voor noodzakelijk onderhoud te plegen, tijdens uw verblijf aan de strandhuisjes zonder recht op vergoeding aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

Een en ander zal uitsluitend geschieden om de kwaliteit van het paviljoen en uw verblijf in het strandhuisje te verbeteren.

 

7. Klachten
Surf en Beach probeert uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Ondanks die goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht heeft.

Klachten dienen ter plaatse te worden gemeld, zodat Surf en Beach in de gelegenheid is de klacht op te lossen.

 

8. Overigen
Op de verhuurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Op alle prijzen zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke fouten en vergissingen binden ons niet.
Met deze algemene voorwaarden van januari 2024 vervallen alle eerdere publicaties.